Privacy & Disclaimer

Superclip.nl is zorgvuldig en aandachtig samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid bestaat de kans dat de informatie die gedeeld wordt foutief en/of onvolledig is. Er kunnen aan Superclip.nl geen rechten worden ontleend op deze gedeelde informatie. Superclip.nl houdt het recht om te allen tijde deze informatie aan te vullen en/of te wijzigen, zonder voorafgaande berichtgeving.

Het is ten uiterste verboden om auteursrechtelijk beeldmateriaal en informatie van Superclip.nl openbaar te maken, te kopiëren of te archiveren, zonder schriftelijke toestemming van Superclip.nl.

Aansprakelijkheid

Schade die is ontstaan, ten gevolge van daden en/of beslissingen gebaseerd op onze gedeelde informatie, wordt door ons niet aanvaard. Bovendien accepteren wij geen aansprakelijkheid voor het eventueel niet of slecht functioneren van de website. Wij maken op Superclip.nl gebruik van links waarmee u naar externe websites wordt doorverwezen. Deze externe websites zitten niet in ons domein. Superclip.nl is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites, alsmede de kwaliteit en het functioneren hiervan.

Cookies

Bij Superclip.nl maken we gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die zelfwerkend naar uw webbrowser worden doorgestuurd en worden opgeslagen op uw harde schijf. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden enkel gebruikt voor de informatie over uw bezoek aan de website. U dient deze cookies te accepteren, indien u het optimale uit Superclip.nl wilt halen.

Privacy

Wij maken bij Superclip.nl gebruik van advertentiebedrijven. Deze geven u advertenties weer bij uw bezoek aan onze website. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat u advertenties te zien krijgt waar u geen belangstelling voor heeft. Deze advertentiebedrijven maken tevens geen gebruik van uw persoonlijke gegevens, enkel de informatie over uw bezoek aan de website wordt gebruikt.

Superclip.nl houdt te allen tijde het recht om deze privacy & disclaimer te wijzigen, indien zich veranderingen in ons beleid of de wet voordoen. Eveneens is deze privacy & disclaimer enkel geldend voor Superclip.nl en niet voor de externe websites waar u naar wordt doorverwezen door middel van links. Wij zijn niet aansprakelijk voor websites van derden.